Anja van Eersel Fotograaf
< >
UIt de serie: Kolen en ijzererts, Europees massagoed-overslagbedrijf Maasvlakte, 2017